III Concurs de Divulgació Científica de la UIB

Contenido en el idioma por defecto

concurs

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica convoca el III Concurs de Divulgació Científica de la UIB per promoure la publicació d’articles de divulgació de l’activitat científica i la recerca que es desenvolupen en aquesta universitat.

El concurs s’adreça tant al personal docent i investigador com al personal investigador en formació, que estigui matriculat en un grau, màster o doctorat de la UIB, sempre amb coautoria d’un professor de la Universitat de les Illes Balears.

La quantia del premi serà de 1.000 euros, que s’imputaran a una analítica comptable de la Universitat de les Illes Balears a disposició del guanyador del concurs. A més, tant el text guanyador com els articles presentats que, segons la decisió del jurat, reuneixin les condicions adients es publicaran a la web de la Universitat i/o a The Conversation. Aquesta és una plataforma de notícies i articles d’anàlisi escrits per la comunitat acadèmica i investigadora, adreçada directament a la societat i que fa d’intermediària amb els mitjans de comunicació.

Els articles podran tenir una extensió entre 800 i 1.000 paraules i es podran presentar en català, castellà o anglès. S’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça <culturacientifica@uib.cat>, a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i fins al 15 de juliol de 2022.

Convocatòries anteriors

Documentos relacionados