Convocatòria d'ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2022

Contenido en el idioma por defecto

Organisme convocant: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

LA FECYT ORGANITZA SESSIONS INFORMATIVES ONLINE ELS DIES 20 I 21 DE DESEMBRE SOBRE NOVETATS I DUBTES DE LA CONVOCATÒRIA 2022. INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ 

1. RESUM

Aquests ajuts tenen com a finalitat el cofinançament d’actuacions destinades a l’increment de la cultura científica i tecnològica de la societat, la difusió dels resultats de la investigació i de la innovació finançades amb fons públics, la participació ciutadana en les activitats de recerca, la millora de l’educació científica i tècnica de la societat en tots els seus nivells, i la professionalització de la comunicació científica.

Els projectes a desenvolupar s’han d’incloure dins una de les següents línies d’actuació:

a.       Projectes de comunicació social de la ciència i la tecnologia.

b.       Programa anual d’activitats UCC+I

c.       Fires de la ciència.

d.       Projectes singulars:

1.       Ciència ciutadana.

2.       Cultura de la innovació.

3.       Art, ciència i tecnologia.

El període d’execució de les actuacions haurà d’estar comprès entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2025 i iniciar-se al llarg de 2023 (sense possibilitat de pròrroga). La durada serà variable en funció de la modalitat del projecte.

La convocatòria 2022 incorpora modificacions respecte a la precedent que s’han de tenir en compte en les línies d’actuació de Projectes de comunicació social de la ciència i la tecnologia i de Projectes singulars. En l’àmbit de Projectes de comunicació social s’aplicarà una distinció entre projectes recurrents i projectes de nova presentació, amb criteris d’avaluació diferents per cada un. En el cas dels Projectes singulars, la convocatòria obliga a que tots els projectes siguin organitzats en col·laboració amb diversos tipus d’entitats en funció de la línia a la que es vulguin adscriure.

Els procediment de sol·licitud s’haurà de realitzar íntegrament per mitjans electrònics al web www.convocatoria.fecyt.es i utilitzant els models de documentació aportats per la FECYT que poden descarregar-se a l’apartat de documentació relacionada.

2. BENEFICIARIS

Organismes públics de recerca, universitats públiques i privades, entitats i institucions sanitàries públiques i privades, instituts de recerca sanitària, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, centres públics i privats de R+D i qualssevol altres persones jurídiques, públiques o privades, mercantils o sense ànim de lucre, que realitzin activitats de R+D+i, o generin coneixement científic o tecnològic

3. DOTACIÓ

La dotació econòmica correspondrà al 60% del total pressupostat en el projecte, fins a un màxim de 150.000 euros per sol·licitud.

Aquesta ajuda és compatible amb altres subvencions o ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat provinents tant de l’administració pública com de l’àmbit privat.

4. TERMINIS

Fins al 26 de gener de 2023, a les 13 hores.
Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se telemàticament abans de les 13 hores del dia 24 de gener de 2023.

PER SABER-NE MÉS: https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx

Les consultes sobre aquesta convocatòria s’hauran d’adreçar al correu electrònic: culturacientifica@uib.cat

 

Documentos relacionados

Páginas relacionadas